Billettendringer i 2018

Den øvre aldersgrensen for ungdomsbilletten er nå til og med 22 år, og prisen på de fleste periodebilletter justeres. Les mer om takstendringene for 2018 her.

Fylkestinget har bestemt at følgende takstendringer skal gjøres for Kolumbus gjeldende fra og med 1. januar 2018:

  • Ungdomsbillettens øvre aldersgrense er nå til og med 22 år. Prisen på 299 kroner forblir uendret.
  • Prisen på enkeltbilletten og 24-timersbilletten forblir uendret
  • Sone- og om bordtillegget forblir uendret
  • Prisen på 7-dagersbilletten øker med ti kroner for voksne (280) og fem kroner for barn/student/honnør (140)
  • Prisen på 30-dagersbilletten øker med 20 kroner for voksne (720) og 10 kroner for barn/student/honnør (360)
  • Prisen på 365-dagersbilletten øker med 200 kroner for voksne (7 200) og 100 kroner for barn/student/honnør (3 600)
  • Prisen på kombibilletten øker med 50 kroner (2100)
  • Prisen på HjemJobbHjem-billetten øker med 15 kroner (515)
  • 30-dagersbillett nærsone Haugesund utgår
  • Prisene for hurtigbåtbilletter øker med tre prosent

Sist oppdatert : 28.10.2019