Barnevogn i buss

Reiser du med barnevogn på bussen? Her får du noen tips det kan være lurt å trille med seg.

Vi i Kolumbus ønsker at du og ditt barn får en så trygg og god transport som mulig. Samtidig må vi presisere at det er du, som følger barnet om bord, som har ansvaret for sikkerheten til barnet og deg selv.

Her er noen tips til deg som reiser med barnevogn på bussen:

  • Plassering: Det viktigste for sikkerheten til sjåføren og andre passasjerer er at du ikke blokkerer midtgangen. Bruk derfor det åpne midtpartiet i de mindre bussene og et av de to åpne partiene i leddbussene. Du kan plassere vognen som du ønsker der, men om det er to vogner må de plasseres på tvers av kjøreretningen for å få plass.
  • Husk bremsen: Sett alltid på bremsen på vognen. Dette er viktig for at den ikke skal begynne å trille når bussen akselererer, bremser eller svinger.
  • Hold vognen: Har du en smal vogn som har lett for å velte, bør du holde en hånd på vognen under turen eller feste en av sikringsreimene i vogna. Denne bør festes rundt en ganske solid stang lengre oppe på vogna, og vil kun redusere risikoen for at vognen velter ut mot midtgangen. Husk at reimene kan flyttes i lengderetningen i bussen, men ikke i høyden.
  • Bruk egen stoppknapp: Trykker du på stoppknappen med piktogrammet for barnevogn på, vet bussjåføren at du kanskje trenger litt ekstra tid til å komme deg av, og at bussen bør senkes for å gjøre det lettere å trille vognen av bussen.
  • Førstemann til mølla: Er det ikke plass til flere barnevogner på bussen du vil ta, må du dessverre vente på neste buss.

Sist oppdatert : 05.09.2019