Åtte av ti var fornøyde med dagens busstur til Forus

Få er like misfornøyde som Seabrokers-sjefen. Kolumbus tok tempen på Forus-trafikken tirsdag morgen, og 82 prosent av de spurte busspassasjerene var godt fornøyde med reisen.

Av de 374 spurte var 7 prosent nøytrale, 11 prosent misfornøyde, og 82 prosent fornøyde.


Morgengave

Fra kl. 6.30 til 9.00 tok rundt 15 utsendte i Kolumbus-refleksvest imot passasjerene på noen av de mest brukte holdeplassene på Forus. Passasjerene fikk med seg et dagpass og en oppfordring om å verve en venn med bussvegring. De ble samtidig bedt om å oppgi hvor fornøyde de var med turen.

– Folk som tar bussen ofte, er godt fornøyde med tilbudet, mens de som tar buss sjelden eller aldri, er mer misfornøyde. Det stemmer godt overens med resultatene av de årlige kundeundersøkelsene våre, sier Odd Aksland, direktør i Kolumbus.


Forsinkelser

De fleste som oppgav at de ikke var fornøyde med dagens busstur, dukket opp fra rundt kl. 8.00 og hadde opplevd forsinkelser på sin rute.

– Dette sammenfaller med svingningene i den daglige rushtrafikken. Køene er lengst rundt klokken 8.00, og der det ikke er kollektivfelt, står bussene i de samme køene som bilene, forklarer Aksland.

Én dag i uken

Ifølge fylkeskommunen har 63 prosent av de som jobber på Forus et godt kollektivtilbud.

– Passer ikke bussen for deg, kan du kanskje sykle, gå eller kjøre sammen med naboen en gang iblant? Ifølge vegvesenet er det bare én dag i uken som skal til for å bli kvitt køene på Forus, avslutter Aksland.


Sist oppdatert : 25.08.2017