8 milliarder til Nord-Jæren

Torsdag 15. juni signerte kommunene på Nord-Jæren og fylkeskommunen byvekstavtalen med staten. Avtalen skal sikre byutvikling som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport.

Fylkesordfører og ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg stiller alle for å underskrive avtalen med staten, som blir representert av statssekretær Jens Frølich Holte i Samferdselsdepartementet.

– Gjennom byvekstavtalen er vi sikret åtte milliarder kroner fra staten til viktige prosjekter i Bypakke Nord-Jæren. Pengene og avtalen skal bidra til å styrke byutvikling, kollektivtrafikken, prosjekter for de som sykler og går, viktige veiprosjekter og god framkommelighet for næringstransporten. Dette er en viktig dag for regionen når vi nå signerer tidenes første byvekstavtale, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Byvekstavtalen finansierer blant annet halvparten av kostnadene for bussveien. 

I avtalen forplikter regionen seg til at framtidig utvikling av boliger og arbeidsplasser skal skje på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport.

– Staten går inn med betydelige midler i byvekstavtalen. Dette er en gjensidig forpliktende avtale både om transport og arealutvikling som bygger opp under nullvekstmålet, poengterte vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Byvekstavtalen på Nord-Jæren er historisk fordi det ikke bare er tidenes første byvekstavtale på Nord-Jæren, det er også den første i landet.

– Det har vært en krevende prosess, men de fire kommunene, fylkeskommunen, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen har jobbet godt sammen. Det er historisk for oss å legge fram vår første byvekstavtale. Vi er fornøyd der vi er i dag, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Les mer om avtalen og bypakken her.


Sist oppdatert : 25.08.2017