Betaling med bankkort og kontanter

Kontanter om bord på buss, tog og båt

Du kan betale kontant på alle busser, tog og båter. For buss og båt må du betale 20 kr ekstra for voksne og 10 kr ekstra for barn/honnør/student/vernepliktig om du kjøper billetten om bord i sonen Nord-Jæren eller i Ryfylke Sør (sonen Ryfylke sør for Jøsenfjorden). Se sonekartet om du er usikker. På lokaltoget på Jærbanen i samtlige soner koster det også 20 kroner ekstra for voksne og 10 kroner for barn/honnør/student å kjøpe billetten om bord, også om du betaler med reisepenger.


Du kan ikke betale med VISA, MasterCard eller liknende bankkort på bussen.

Betaling i kundesentre og på billettautomat

Du kan betale med både bankkort og kontanter i kundesentre, på utvalgte Narvesen-kiosker (på Kilden, Solakrossen, Ruten, Nærbø, Egersund, Flotmyr og Haraldsgaten i Haugesund), hos Entur på Stavanger stasjon og på Mix Varhaug (merk at det er kortere åpningstider hos flere kiosker nå i forbindelse med Korona-viruset). Du kan betale med Reisepenger og bankkort på billettautomater. Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan kjøpe enkeltbillett i kundesentrene eller i kioskene. Se kart over hvor du finner billettautomater.


Sist oppdatert : 27.03.2020