Rabatter

Barn, studenter, honnør og personell i førstegangstjeneste får halv pris på alle bussbilletter unntatt Kombibillett.

Du kan ta med en ekstra voksen og inntil tre barn etter klokken 17 på hverdager og hele døgnet i helgene med alle billetter kjøpt til full voksenpris (unntatt HjemJobbHjem, nærsonebilletter i Haugesund og Egersund samt båtbilletter kjøpt om bord eller på billetter.kolumbus.no).

Buss. båt og lokaltog: Alle barn under seks år reiser gratis. Barn fra fylte seks til og med 17 år betaler barnetakst.

Her kan du laste ned og fylle ut skjema barn trenger for å reise alene på båt, og du kan se hvor enkelt du kan sende billett til barn som skal reise alene med buss.

Studentrabatten gis til:

  • Fulltidselever på videregående skole.
  • Deltidselever på videregående utdanning som oppfyller kravene i opplæringsloven kapittel 4A-3.
  • Fulltidsstudenter til og med 31 år ved universiteter, høyskole, fagskoler og tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
  • Norske utenlandsstudenter til og med 31 år.
  • Fremmedspråklige til og med 31 år som tar kurset "Norsk med samfunnskunnskap" eller introduksjonsprogrammet for flyktninger.
  • Lærlinger og lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i opplæringslovens kapittel 4.

Billetter med studentrabatt er upersonlige, og du kan derfor dele dem med andre. Alle som reiser med studentrabatt, må kunne vise gyldig studentlegitimasjon/skolebevis for lærlinger ved billettkontroll.

Bevis på betalt semesteravgift for vårsemesteret er gyldig ut august. For høstsemesteret er det gyldig ut januar.

Studenter ved korrespondanseskoler, kortvarige kveldskurs, etatskoler, hospitanter og voksne i full ervervsmessig stilling får ikke studentrabatt.

For alle som er under 23 år anbefaler vi ellers Ungdomsbillett (kr 299) istedenfor studentbilletten.

Det blir gitt honnørrabatt til passasjerer fra og med 67 år og til uføre som kan legitimere seg med eget kort utstedt av Nav. Ektefelle eller registrert partner til personer som har rett til honnørbillett, får også kjøpe honnørbillett når disse reiser sammen.

Blinde og svaksynte slipper ombord-tillegget, og får honnørrabatt ved å framvise gyldig dokumentasjon på synshemningen.

Ledsagere til personer med ledsagerbevis utstedt av kommunen eller Statens Sentralteam for Døvblinde reiser gratis både på buss og lokaltog.

På båt, buss og tog betaler du prisen for en barnebillett for hver enkeltbillett for voksen hvis grupper på minimum tolv betalende passasjerer uavhengig av type gruppe reiser sammen.

Bestilling av grupperabattbilletter på båt må gjøres på billetter.kolumbus.no senest 24 timer før avgang.

Grupperabatten gjelder ikke på ferjesambandet Kvitsøy - Mekjarvik. Vær også obs på at båter i Lysefjorden følger Riksregulativet og kan derfor ha andre retningslinjer enn det som vanligvis gjelder for båt.

Personell som avtjener militær eller sivil førstegangstjeneste får 50 prosent rabatt på Kolumbus' busser og hurtigbåter mot framvisning av gyldig FDID- kort ("Kongeriket Norge").

Du kan ta med en ekstra voksen og inntil tre barn etter klokken 17 på hverdager og i helgene med alle voksenbilletter (unntatt HjemJobbHjem, nærsonebilletter i Haugesund og Egersund samt båtbilletter kjøpt om bord eller på billetter.kolumbus.no).

På Kolumbus' ferjeruter får du 17 prosent rabatt når du betaler med reisepenger. Enkelte av Kolumbus' avganger blir kjørt av taxi og andre fremkomstmidler uten fastmontert billettmaskin. På disse rutene er det dessverre ikke mulig å betale elektronisk med Reisepenger. Som Reisepenger-kunde har du likevel rett på rabatt, og vi ber deg derfor om å ta vare på kvitteringen slik at vi kan refundere rabatten. Informasjon om refusjon finner du nederst siden som omhandler refusjon og angrerett.

Bestiller du båtbilletten på nett, sparer du 25 prosent av billettprisen.

Har du en gyldig Kolumbusbillett, får du rabatten tilsvarende prisen for en enkeltbillett i en sone på Flybussen. Altså: er du voksen får du 45 kroner rabatt, og har du rett på halv pris (barn/student/honnør/vernepliktig) får du 23 kroner rabatt på reiser med Flybussen. Merk: du må kjøpe billett av sjåføren om bord i Flybussen for å få denne rabatten. Du får ikke rabatt om du kjøper flybussbillett på nett.

Har du en billett fra Flybussen, gir dette gratis reise med Kolumbus' rutebusser i sonen Nord-Jæren i 90 minutter fra flybussbilletten ble kjøpt.

Om du har en av følgende billetter for minimum to soner (hvor den ene sonen er Haugalandet), betaler du følgende fordelaktige pris for reiser mellom Stavanger og Haugesund med Kystbussen:

  • Ungdomsbillett: 75 kroner
  • 30-dagersbillett kjøpt til voksenpris: 100 kroner
  • 365-dagersbillett kjøpt til voksenpris: 100 kroner
  • HjemJobbHjem-billett: 100 kroner

Sjekk Kystbussens sider for informasjon om hvordan du kjøper rabattert billett (rabattkoder).

Alle som reiser med rabatterte billetter, må kunne vise gyldig bevis på at de har krav på rabatt.

For flere detaljer kan du se Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge, godkjent av Samferdselsdepartementet.


Sist oppdatert : 09.11.2023