Rabatter

Barn, studenter, honnør og personell i førstegangstjeneste får halv pris på alle bussbilletter unntatt Kombibillett.

Alle som reiser med rabatterte billetter, må kunne vise gyldig bevis på at de har krav på rabatt.

Overganger

Enkeltbilletten er gyldig i 60 minutter innenfor sonen den er kjøpt i, og det legges til 30 minutter for hver ekstra sone. Billetten må være gyldig ved ombordstigning.

Barn

Buss og lokaltog: Alle barn under seks år reiser gratis. Barn fra fylte seks til og med 17 år betaler barnetakst.

Båt: På hurtigbåten til Hommersåk og Byøyene reiser barn under seks år gratis og alle fra fylte seks til og med 17 betaler barnetakst. På alle andre båt- og ferjeruter reiser barn under fire år gratis. Barn fra fylte fire til og med 15 år betaler barnetakst.

Student

Studentrabatten gis til:

Billetter med studentrabatt er upersonlige, og du kan derfor dele dem med andre. Alle som reiser med studentrabatt, må kunne vise gyldig studentlegitimasjon/skolebevis for lærlinger ved billettkontroll.

Bevis på betalt semesteravgift for vårsemesteret er gyldig ut august. For høstsemesteret er det gyldig ut januar.

Studenter ved korrespondanseskoler, kortvarige kveldskurs, etatskoler, introduksjonskurs etter introduksjonslovens kapittel 2, hospitanter og voksne i full ervervsmessig stilling får ikke studentrabatt.

Honnør

Det blir gitt honnørrabatt til passasjerer fra og med 67 år og til uføre som kan legitimere seg med eget kort utstedt av Nav. Ektefelle eller registrert partner til personer som har rett til honnørbillett, får også kjøpe honnørbillett når disse reiser sammen.

Blinde og svaksynte slipper ombordtillegget på Nord-Jæren. Reisende må kunne framvise gyldig dokumentasjon på synshemningen.

Ledsager

Ledsager til honnør reiser gratis dersom ledsagerbevis framvises både på buss og lokaltog.

Ledsagere til funksjonshemmede reiser gratis ved å fremvise ledsagerbevis utstedt av kommunen eller Statens Sentralteam for Døvblinde.

 

Grupper

På båt, buss og tog betaler du prisen for en barnebillett for hver enkeltbillett for voksen hvis grupper på minimum tolv betalende passasjerer uavhengig av type gruppe reiser sammen.

Bestilling av grupperabattbilletter på båt må gjøres på bestilling.kolumbus.no senest 24 timer før avgang.

Vær obs på at båter i Lysefjorden følger Riksregulativet og kan ha andre retningslinjer enn det som vanligvis gjelder for båt.

Førstegangstjeneste

Personell som avtjener militær eller sivil førstegangstjeneste får 50 prosent rabatt på Kolumbus' busser og hurtigbåter mot framvisning av gyldig FDID- kort ("Kongeriket Norge").

Voksen/Reisepenger

Du kan fylle Reisepenger på Kolumbuskortet ditt og betale billetten din med disse. Da sparer du tid ved ikke å kjøpe billett om bord, og på Nord-Jæren slipper du ombordtillegget.

På Kolumbus' ferjeruter får du 17 prosent rabatt når du betaler med Reisepenger. Enkelte av Kolumbus' avganger blir kjørt av taxi og andre fremkomstmidler uten fastmontert billettmaskin. På disse rutene er det dessverre ikke mulig å betale elektronisk med Reisepenger. Som Reisepenger-kunde har du likevel rett på rabatt, og vi ber deg derfor om å ta vare på kvitteringen slik at vi kan refundere rabatten. Informasjon om refusjon finner du nederst siden som omhandler refusjon og angrerett.

Bestiller du båtbilletten på nett, sparer du 25 prosent av billettprisen.

 

For flere detaljer kan du se Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge, godkjent av Samferdselsdepartementet.


Sist oppdatert : 10.09.2019