Rabatter

Barn, studenter, honnør og personell i førstegangstjeneste får halv pris på alle bussbilletter unntatt Kombibillett.

Alle som reiser med rabatterte billetter, må kunne vise gyldig bevis på at de har krav på rabatt.

Overganger

Enkeltbilletten er gyldig i 60 minutter innenfor sonen den er kjøpt i, og det legges til 30 minutter for hver ekstra sone. Billetten må være gyldig ved ombordstigning.

Du får rabatt ved overgang mellom tog og buss selv om du betaler billettene hver for seg. Ved å framvise enkeltbillett for lokaltog får du rabatt på korresponderende bussruter. Rabatten er 20 kroner for voksenbillett og 10 kroner for reisende med barne- eller honnørbillett. NSB gir en tilsvarende rabatt ved overgang fra buss til lokaltog. Når du har kjøpt billett på toget, slipper du ombordtillegget som finnes på bussene på Nord-Jæren når man betaler billetten kontant.

Barn

Alle barn under fire år reiser gratis i følge med voksen. Barn fra fylte fire til og med 15 år betaler barnetakst.

Student

Studentrabatten gis til studenter ved universiteter, offentlig godkjente høyskoler og offentlig godkjente fagskoler fra fylte 21 til og med 31 år. Studiet må vare minst tre måneder og utgjøre 30 studiepoeng eller mer per semester. Lærlinger og lærekandidater på fulltid gis også studentrabatt ut ifra definisjonen i opplæringslovens kapittel 4. For elever under 23 år anbefaler vi Ungdomsbillett (kr 299).

Billetter med studentrabatt er upersonlige, og du kan derfor dele dem med andre. Alle som reiser med studentrabatt, må kunne vise gyldig studentlegitimasjon/skolebevis for lærlinger ved billettkontroll.

Bevis på betalt semesteravgift for vårsemesteret er gyldig ut august. For høstsemesteret er det gyldig ut januar.

Studenter ved korrespondanseskoler, videregående skoler, kortvarige kveldskurs, etatskoler, introduksjonskurs etter introduksjonslovens kapittel 2, grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A, hospitanter og voksne i full ervervsmessig stilling får ikke studentrabatt.

Honnør

Det blir gitt honnørrabatt til passasjerer fra og med 67 år og til uføre som kan legitimere seg med eget kort utstedt av Nav. Ektefelle eller registrert partner til personer som har rett til honnørbillett, får også kjøpe honnørbillett når disse reiser sammen.

Blinde og svaksynte slipper ombordtillegget på Nord-Jæren. Reisende må kunne framvise gyldig dokumentasjon på synshemningen.

Ledsager

Ledsager til honnør reiser gratis dersom ledsagerbevis framvises både på buss og lokaltog.

Ledsagere til funksjonshemmede reiser gratis ved å fremvise ledsagerbevis utstedt av kommunen eller Statens Sentralteam for Døvblinde.

 

Grupper

På båt og buss gis det 50 prosent avslag i prisen på voksen enkeltbillett. Gjelder for grupper på minimum 12 betalende passasjerer uavhengig av type gruppe.

Bestilling av grupperabattbilletter på båt må gjøres på bestilling.kolumbus.no senest 24 timer før avgang.

Vær obs på at båter i Lysefjorden følger Riksregulativet og kan ha andre retningslinjer enn det som vanligvis gjelder for båt.

Førstegangstjeneste

Personell som avtjener militær eller sivil førstegangstjeneste får 50 prosent rabatt på Kolumbus' busser og hurtigbåter mot framvisning av gyldig FDID- kort ("Kongeriket Norge").

Voksen/Reisepenger

Du kan fylle Reisepenger på Kolumbuskortet ditt og betale billetten din med disse. Da sparer du tid ved ikke å kjøpe billett om bord, og på Nord-Jæren slipper du ombordtillegget. Rabatten på 25 prosent på bussbilletter, tilbys ikke lenger.

På Kolumbus' ferjeruter får du 17 prosent rabatt når du betaler med Reisepenger. Enkelte av Kolumbus' avganger blir kjørt av taxi og andre fremkomstmidler uten fastmontert billettmaskin. På disse rutene er det dessverre ikke mulig å betale elektronisk med Reisepenger. Som Reisepenger-kunde har du likevel rett på rabatt, og vi ber deg derfor om å ta vare på kvitteringen slik at vi kan refundere rabatten. Informasjon om refusjon finner du nederst siden som omhandler refusjon og angrerett.

 

For flere detaljer kan du se Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge, godkjent av Samferdselsdepartementet.


Sist oppdatert : 28.11.2018