Prisliste for gods på Ryfylkeferjen 2024

Merk: for gående passasjerer eller kjøretøy med fører, gjelder prislisten for alle ferjer som kjører for Kolumbus.

Småpartier og partilast

Alle priser er inkludert 25 prosent mva. Betaling med kort eller kontant til billettør om bord foretrekkes foran faktura.

Inntil 100 kilogram

Vekt Sone Pris
0-100 kilogram Alle 182 kr

Pris per påbegynte 100 kilogram

Sone Distanse km 101-1000 kg 1001-2000 kg 2001-3000 kg 3001-4000 kg  4001-5000 kg over 5000 kg  
1-10 0-10 km 166 158 136 130 130 113  
10-19 10,1-20 km 182 166 158 136 136 130  
20-29 20,1-30 km 197 182 166 158 146 136  
30-39 30,1-40 km 223 196 182 166 158 146  
40-49 40,1-50 km 241 206 197 174 166 158  
50-60 50,1-60 km 251 212 206 182 174 166  
                 
  • Vet du ikke hvilken sone du skal til? Sjekk den komplette prislisten for ferjer som kjører for Kolumbus her.
  • Eksempel: Skal du sende to kolli i sone 11 som veier totalt 1250 kilogram, koster dette 158 x 13 = 1911 kroner.
  • Det gis 35 prosent rabatt på frukt, bær og grønnsaker. Snittet for eplekasser er 250 kilogram. Snittet for pærekasser er 300 kilogram.
  • Det gis 30 prosent rabatt på gjødsel (ikke storsekk) og kraftfor.
Kjøretøy sendt som gods Pris
Bil/traktor (uten fører)* regnes som godsfrakt
Traktor-/biltilhenger uten kjøretøy 750 kr
Motorsykkel/moped over 100 kilogram 355 kr
Enakslet liten henger som trilles om bord for hånd 355 kr
Beltegående utstyr (f.eks. boregeit, gravemaskin på dekk og andre anleggsmaskiner over fem tonn) 1959 kr
Minigraver på gummibelter 578 kr

* Ved sending av kjøretøy uten fører, skal eier/fører være til stede ved lasting og lossing og forholde seg til retningslinjer gitt av mannskapet.

Andre kostnader

Tjeneste Pris
Lossing/lasting av gods med truck/kran 129 kr per "hiv"
Gebyr for faktura 50 kroner

Ett "hiv" er når en enhet løftes eller kjøres om bord eller til land med kran eller truck.

Levende dyr og annen spesialgods

  • Levende dyr skal fraktes i kasser, bur eller tilhengere. Disse må ha tett bunn.
  • Prisen er dobbel takst som for personbil i riksregulativet en vei. Maks størrelse per enhet er 2,6 x 6 meter.

Priser per stk:

Hva Pris
Kajakkker 197 kr
Gressballer mellom Stavanger og Heng 184 kr
Tomme fruktkasser (store) 84 kr
Beltegående utstyr over fem tonn 1109 kr per stk per vei

Andre forhold

  • På noen kaier er ilandkjøring med tyngre kjøretøy ikke fysisk mulig grunnet størrelses- eller vektbegrensning på kai. I slike tilfeller kan frakt beregnes med tur/retur-pris tilsvarende kjøretøystørrelse som kreves for å frakte den aktuelle lasten. En forutsetning for å få denne prisen er at det betales kontant, med kort eller Kolumbus-produkt direkte til billettør. Faktura gjelder altså ikke for denne løsningen.
  • Prisene indeksreguleres hvert år ved årsskiftet.

Sist oppdatert : 01.01.2024