Prisliste for gods på Ryfylkeferjen 2023

Merk: for gående passasjerer eller kjøretøy med fører, gjelder prislisten for alle ferjer som kjører for Kolumbus.

Småpartier og partilast

Alle priser er inkludert 25 prosent mva. Betaling med kort eller kontant til billettør om bord foretrekkes foran faktura.

Inntil 100 kilogram

Vekt Sone Pris
0-100 kilogram Alle 173 kr

Pris per påbegynte 100 kilogram

Sone Distanse km 101-1000 kg 1001-2000 kg 2001-3000 kg 3001-4000 kg  4001-5000 kg over 5000 kg  
1-10 0-10 km 158 150 129 123 123 107  
10-19 10,1-20 km 173 158 150 129 129 123  
20-29 20,1-30 km 187 173 158 150 139 129  
30-39 30,1-40 km 212 186 173 158 150 139  
40-49 40,1-50 km 229 196 187 165 158 150  
50-60 50,1-60 km 239 201 196 173 165 158  
                 
  • Vet du ikke hvilken sone du skal til? Sjekk den komplette prislisten for ferjer som kjører for Kolumbus her.
  • Eksempel: Skal du sende to kolli i sone 11 som veier totalt 1250 kilogram, koster dette 158 x 13 = 1911 kroner.
  • Det gis 35 prosent rabatt på frukt, bær og grønnsaker. Snittet for eplekasser er 250 kilogram. Snittet for pærekasser er 300 kilogram.
  • Det gis 30 prosent rabatt på gjødsel (ikke storsekk) og kraftfor.
Kjøretøy sendt som gods Pris
Bil/traktor (uten fører)* regnes som godsfrakt
Traktor-/biltilhenger uten kjøretøy 689 kr
Motorsykkel/moped over 100 kilogram 338 kr
Enakslet liten henger som trilles om bord for hånd 338 kr
Beltegående utstyr (f.eks. boregeit, gravemaskin på dekk og andre anleggsmaskiner over fem tonn) 1865 kr
Minigraver på gummibelter 550 kr

* Ved sending av kjøretøy uten fører, skal eier/fører være til stede ved lasting og lossing og forholde seg til retningslinjer gitt av mannskapet.

Andre kostnader

Tjeneste Pris
Lossing/lasting av gods med truck/kran 122 kr per "hiv"
Gebyr for faktura 50 kroner

Ett "hiv" er når en enhet løftes eller kjøres om bord eller til land med kran eller truck.

Levende dyr og annen spesialgods

  • Levende dyr skal fraktes i kasser, bur eller tilhengere. Disse må ha tett bunn.
  • Prisen er dobbel takst som for personbil i riksregulativet en vei. Maks størrelse per enhet er 2,6 x 6 meter.

Priser per stk:

Spesialgods (inkludert lasting/lossing) Pris            
Kajakker inkl. mva per stykk (godsfrakt) 187            
Gressballer og storsekker med gjødsel 175 kr            
Tomme fruktkasser (storkasser) 80 kr            
Søppelcontainer mellom Heng/Hidle og Nordmarka (Strand) 1056 kr per stk per vei            
Søppelcontainer mellom Foldøy og Hebnes 750 kr per stk per vei            

Andre forhold

  • På noen kaier er ilandkjøring med tyngre kjøretøy ikke fysisk mulig grunnet størrelses- eller vektbegrensning på kai. I slike tilfeller kan frakt beregnes med tur/retur-pris tilsvarende kjøretøystørrelse som kreves for å frakte den aktuelle lasten. En forutsetning for å få denne prisen er at det betales kontant, med kort eller Kolumbus-produkt direkte til billettør. Faktura gjelder altså ikke for denne løsningen.
  • Prisene indeksreguleres hvert år ved årsskiftet.

Sist oppdatert : 30.05.2023