Personlige og upersonlige billetter

Upersonlige billetter kan deles med andre, mens personlige billetter kan kun brukes av deg.

Upersonlige billetter

Alle bussbilletter, unntatt spesialbillettene HjemJobbHjem-billett og Skolebillett, er upersonlige og kan deles med andre. Den som bruker billetten, må selvsagt tilfredsstille kravene til billetten han/hun låner. Låner man for eksempel en billett som er kjøpt med studentrabatt, må den som låner billetten selv være student med krav på rabatt.

Dersom du skal bruke upersonlige billetter, behøver du ikke ha navn på Kolumbuskortet. Et upersonlig Kolumbuskort kjøper du på nett, i våre kundesentre eller om bord. Husk å ta vare på kortnummeret ditt. Da kan vi gjenskape kortet dersom du mister det.  


Personlige billetter

Reiser du med personlige billetter (Skolebillett, HjemJobbHjem-billett og enkeltbillett båt), er det bare du som kan bruke billetten, og du må kunne vise legitimasjon ved billettkontroll.

Legger du billetten din på et Kolumbuskort (gjelder ikke HjemJobbHjem-billetten, som kun kan brukes med billettappen), må du ha et Kolumbuskort med navn og fødselsdato. Det kan du kjøpe på nett eller i våre kundesentre.

 


Sist oppdatert : 09.10.2020