Enkeltbilletten

Enkeltbilletten gjelder for én reise med overgang. Se rabattvilkår og priser for flere soner under hver passasjerkategori.

To soner: 75 kroner

Tre til fem soner: 110 kroner

Soner og sonekart

Dersom du ikke hører til en rabattert gruppe, betaler du voksenpris.

To soner: 38 kroner

Tre til fem soner: 55 kroner

Soner og sonekart

 • Barn under seks år reiser gratis.
 • Barn fra fylte seks til og med 17 år betaler barnetakst.
 • Periodebilletter med barnerabatt må aktiveres senest dagen før barnet fyller 18 år.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt om sjåføren eller kontrolløren ber om det. Uten gyldig bevis vil du kunne få gebyr i en billettkontroll.

To soner: 38 kroner

Tre til fem soner: 55 kroner

Soner og sonekart

Studentrabatten gis til:

 • Elever på videregående skole (opp til 25 år).
 • Studenter og elever til og med 31 år som studerer heltid ved universiteter, høyskoler, fagskoler og akademia som kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Voksne fra og med 25 år (med ubegrenset øvre aldersgrense) som tar videregående opplæring i henhold til opplæringslovens kapittel 4A3.
 • Norske utenlandsstudenter.
 • Fremmedspråklige studenter under 32 som tar kurset "Norsk med samfunnskunnskap".
 • Lærlinger og lærekandidater på fulltid gis også studentrabatt ut ifra definisjonen i opplæringslovens kapittel 4. For elever under 23 år anbefaler vi Ungdomsbillett (kr 299).

Bevis på betalt semesteravgift for vårsemesteret er gyldig ut august. For høstsemesteret er det gyldig ut januar.

Husk at du må kunne vise at har rett til rabatt om sjåføren eller kontrolløren ber om det. Uten gyldig bevis vil du kunne få gebyr i en billettkontroll.

To soner: 38 kroner

Tre til fem soner: 55 kroner

Soner og sonekart

 • Det blir gitt honnørrabatt til passasjerer fra og med 67 år og til uføre som kan legitimere seg med eget kort utstedt av Nav.
 • Ektefelle eller registrert partner til personer som har rett til honnørbillett, får også kjøpe honnørbillett når disse reiser sammen.
 • Blinde og svaksynte slipper ombord-tillegget på Nord-Jæren og i Ryfylke Sør, og får honnørrabatt ved å framvise gyldig dokumentasjon på synshemningen.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis sjåføren eller kontrolløren ber om det. Uten gyldig bevis vil du kunne få gebyr i en billettkontroll.

To soner: 38 kroner

Tre til fem soner: 55 kroner

Soner og sonekart

 • Personell som avtjener militær eller sivil førstegangstjeneste får 50 prosent rabatt på Kolumbus' busser og hurtigbåter mot framvisning av gyldig FDID- kort ("Kongeriket Norge").

Husk at du må kunne vise at du rett til rabatt hvis sjåføren eller kontrolløren ber om det. Uten gyldig bevis vil du kunne få gebyr i en billettkontroll.

Dyrere å kjøpe billetten om bord

Det koster 20 kr ekstra for voksne og 10 kr ekstra for student/vernepliktig å kjøpe billetten om bord på transportmiddelet. Barn, honnører og svaksynte eller blinde slipper ombordtillegget.

Slik kjøper du billetten

Slik fungerer billetten

 • Enkeltbilletten er upersonlig og kan deles med andre.
 • Kan brukes på alle Kolumbus' busser hele døgnet, samt på lokaltoget på Jærbanen, Bysykkelen, Vassøyferja og på hurtigbåten til Byøyene/Hommersåk (ikke på Nattfløtt).
 • Gyldig i 60 minutter innenfor sonen den er kjøpt i. Det legges til 30 minutter for hver ekstra sone. Billetten må være gyldig ved ombordstigning, og du får ikke gebyr om billetten utløper underveis.
 • På helligdager, i helgene og mellom klokken 17.00 og midnatt på hverdager kan inntil to voksne og tre barn reise sammen på buss, lokaltog og hurtigbåten til Byøyene/Hommersåk med en og samme enkeltbillett kjøpt til voksenpris.
 • Gir rabatt på Flybussen.

Enkeltbillett i nærsonene i Haugesund og Egersund

nærsonen i Haugesund og nærsonen i Egersund koster enkeltbilletten ti kroner for alle.


Sist oppdatert : 14.12.2020