Bussbilletter fra 1. januar 2016

Fra 1. januar deles bussbillettene inn i syv kategorier.

Enkeltbillett

Gyldig i én time i den sonen du kjøper den. Krysser du sonegrenser, kan du bruke enkeltbilletten i 30 minutter ekstra per sone. Kan brukes på Kolumbus’ busser og hurtigbåten til Byøyene/Hommersåk. Se oversikt over billettpriser.


24-timersbillett

Gyldig i 24 timer fra du kjøper den innenfor sonene du inkluderer i billetten. Kan brukes på Kolumbus’ busser og hurtigbåten til Byøyene/Hommersåk. Se oversikt over billettpriser.


7-dagersbillett

Gyldig i syv dager fra du kjøper den innenfor sonene du inkluderer i billetten. Kan brukes på Kolumbus’ busser og hurtigbåten til Byøyene/Hommersåk. Se oversikt over billettpriser.


30-dagersbillett

Gyldig på Kolumbus’ busser, hurtigbåten til Byøyene/Hommersåk og Vassøy-ferja, samt på alle NSBs lokaltog innenfor din(e) sone(r). På regiontog, som fortsetter ut av fylket, kan du bruke 30-dagersbilletten på reiser som har destinasjon lenger sør enn Sandnes, for eksempel Egersund, Bryne og Moi. Dagens Flexipass-ordning med at du kan ta med deg en ekstra voksen og tre barn på bussen etter klokken 17.00 og i helgene, videreføres på 30- og 365-dagersbilletten (gjelder for 30-dagersbilletter som er solgt til voksenpris). Dette gjelder ikke på tog. Se oversikt over billettpriser.


365-dagersbillett

Gyldig på Kolumbus’ busser, hurtigbåten til Byøyene/Hommersåk og Vassøy-ferja, samt på alle NSBs lokaltog innenfor din(e) sone(r). På regiontog, som fortsetter ut av fylket, kan du bruke 365-dagersbilletten på reiser som har destinasjon lenger sør enn Sandnes, for eksempel Egersund, Bryne og Moi. Dagens Flexipass-ordning med at du kan ta med deg en ekstra voksen og tre barn på bussen etter klokken 17.00 og i helgene, videreføres på 30- og 365-dagersbilletten (gjelder for billetter som er solgt til voksenpris). Dette gjelder ikke på tog. Se oversikt over billettpriser.


Ungdomsbillett

Som før. Ingen endring i pris. Se oversikt over billettpriser.


Kombibillett

De tre kombipassene slås sammen til ett pass, som er gyldig på buss på Nord-Jæren og i Ryfylke, hurtigbåt og ferje mellom Strand-Stavanger og Oanes-Lauvvik, samt på hurtigbåt mellom Stavanger-Finnøy og Kvitsøy-Mekjarvik-Stavanger. Gyldig i 30 dager.


Sist oppdatert : 09.03.2016