365-dagersbillett

365-dagersbilletten gir deg to måneders gratis reise sammenlignet med kjøp av tolv 30-dagersbilletter. Barn, student, honnør og vernepliktig betaler halvparten av voksenpris.

To soner: 10 800 kroner

Tre til fem soner: 14 800 kroner

Soner og sonekart

Dersom du ikke hører til en rabattert gruppe, betaler du voksenpris.

To soner: 5 400 kroner

Tre til fem soner: 7 400 kroner

Soner og sonekart

 • Barn under seks år reiser gratis.
 • Barn fra fylte seks til og med 17 år betaler barnetakst.
 • Periodebilletter med barnerabatt må aktiveres senest dagen før barnet fyller 18 år.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt om sjåføren eller kontrolløren ber om det. Uten gyldig bevis vil du kunne få gebyr i en billettkontroll.

To soner: 5 400 kroner

Tre til fem soner: 7 400 kroner

Soner og sonekart

Studentrabatten gis til:

 • Fulltidselever på videregående skole.
 • Deltidselever på videregående utdanning som oppfyller kravene i opplæringsloven kapittel 4A-3.
 • Fulltidsstudenter til og med 31 år ved universiteter, høyskole, fagskoler og tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Norske utenlandsstudenter til og med 31 år.
 • Fremmedspråklige til og med 31 år som tar kurset "Norsk med samfunnskunnskap" eller introduksjonsprogrammet for flyktninger.
 • Lærlinger og lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i opplæringslovens kapittel 4.

Billetter med studentrabatt er upersonlige, og du kan derfor dele dem med andre. Alle som reiser med studentrabatt, må kunne vise gyldig studentlegitimasjon/skolebevis for lærlinger ved billettkontroll.

Bevis på betalt semesteravgift for vårsemesteret er gyldig ut august. For høstsemesteret er det gyldig ut januar.

Studenter ved korrespondanseskoler, kortvarige kveldskurs, etatskoler, hospitanter og voksne i full ervervsmessig stilling får ikke studentrabatt.

To soner: 5 400 kroner

Tre til fem soner: 7 400 kroner

Soner og sonekart

 • Det blir gitt honnørrabatt til passasjerer fra og med 67 år og til uføre som kan legitimere seg med eget kort utstedt av Nav.
 • Ektefelle eller registrert partner til personer som har rett til honnørbillett, får også kjøpe honnørbillett når disse reiser sammen.
 • Blinde og svaksynte slipper ombord-tillegget, og får honnørrabatt ved å framvise gyldig dokumentasjon på synshemningen.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis sjåføren eller kontrolløren ber om det. Uten gyldig bevis vil du kunne få gebyr i en billettkontroll.

To soner: 5 400 kroner

Tre til fem soner: 7 400 kroner

Soner og sonekart

 • Personell som avtjener militær eller sivil førstegangstjeneste får 50 prosent rabatt på Kolumbus' busser og hurtigbåter mot framvisning av gyldig FDID- kort ("Kongeriket Norge").

Husk at du må kunne vise at du rett til rabatt hvis sjåføren eller kontrolløren ber om det. Uten gyldig bevis vil du kunne få gebyr i en billettkontroll.

Slik fungerer billetten

 • Gyldig i 365 døgn. Den dagen billetten går ut, går den ut på samme klokkeslett som da du kjøpte den 365 dager tidligere.
 • Kan brukes innenfor din(e) sone(r) på Kolumbus' busser, hurtigbåten til Byøyene/Hommersåk (ikke på Nattfløtt), Vassøy-ferja, samt på Go Aheads lokaltog og regiontog innenfor Rogaland hele døgnet. Gir tilgang til å låse opp Bysykkelen 15 minutter om gangen (kun hvis billetten er kjøpt i billettappen).
 • 365-dagersbilletten er en upersonlig billettype, som kan deles med venner og familie.
 • På helligdager, i helgene og mellom klokken 17.00 og midnatt på hverdager kan inntil to voksne og tre barn reise sammen på buss, lokaltog og hurtigbåten til Byøyene/Hommersåk med en og samme 365-dagersbillett (gjelder for 365-dagersbilletter som er solg til voksenpris).
 • Gir rabatt på Kystbussen mellom Stavanger og Haugesund (365-dagersbilletten må være kjøpt til voksenpris i mobilappen Kolumbus billett, og må gjelde for minst to soner, hvor den ene må være Haugalandet/Haugesund).
 • Gir rabatt på Flybussen.

Dyrere å kjøpe billetten om bord

Det koster 20 kr ekstra for voksne og 10 kr ekstra for student/vernepliktig å kjøpe billetten om bord på transportmiddelet. Barn, honnører og svaksynte eller blinde slipper ombordtillegget.

Slik kjøper du billetten

Slik fungerer billetten

 • Gyldig i 365 døgn. Den dagen billetten går ut, går den ut på samme klokkeslett som da du kjøpte den 365 dager tidligere.
 • Kan brukes innenfor din(e) sone(r) på Kolumbus' busser, hurtigbåten til Byøyene/Hommersåk (ikke på Nattfløtt), Vassøy-ferja, samt på Go Aheads lokaltog og regiontog innenfor Rogaland hele døgnet. Gir tilgang til å låse opp Bysykkelen 15 minutter om gangen (kun hvis billetten er kjøpt i billettappen).
 • 365-dagersbilletten er en upersonlig billettype, som kan deles med venner og familie.
 • På helligdager, i helgene og mellom klokken 17.00 og midnatt på hverdager kan inntil to voksne og tre barn reise sammen på buss, lokaltog og hurtigbåten til Byøyene/Hommersåk med en og samme 365-dagersbillett (gjelder for 365-dagersbilletter som er solg til voksenpris).
 • Gir rabatt på Kystbussen mellom Stavanger og Haugesund (365-dagersbilletten må være kjøpt til voksenpris i mobilappen Kolumbus billett, og må gjelde for minst to soner, hvor den ene må være Haugalandet/Haugesund).
 • Gir rabatt på Flybussen.

Aktivering av billett på Kolumbuskort

Kjøper du billetten på et Kolumbuskort, må du huske å aktivere billetten ved å lese av Kolumbuskortet ditt på en av Kolumbus' kortlesere første gang du bruker billetten. Reiser du med rutebuss eller en av våre båtruter, kan du aktivere billetten om bord. Reiser du med transportmidler som ikke er våre, som tog, må du huske å aktivere billetten på vår billettleser før du går om bord på toget.

Andre billetter

 • Enkeltbillett

  • Buss
  • Tog

  Voksen: fra 45 kr

 • 30-dagersbillett

  • Buss
  • Båt
  • Tog

  Voksen: fra 680 kr

 • U23-billett

  • Buss
  • Båt
  • Tog

  299 kr

 • Priser for båt og ferje

  • Båt

  Prisen avhenger av båten du reiser med

 • 24-timersbillett

  • Buss
  • Båt
  • Tog

  Voksen: fra 100 kr

 • 7-dagersbillett

  • Buss
  • Båt
  • Tog

  Voksen: fra 310 kr

 • Andre billetter

  • Buss
  • Båt
  • Tog

  Prisen avhenger av billettype

 • Gratis reise

  • Buss
  • Båt
  • Tog

  De yngste reiser gratis